Howard Adair Design Marketing logo

Eich rhan yn y broses

Dyma rhai canllawiau i chi eu dilyn i helpu i gyfarwyddo’r broses cynhyrchu. Gall hyn arbed amser ac arian i chi.

Gallaf eich helpu i gyflawni cynnyrch terfynol o safon arbennig a fydd ar amser ac o fewn eich cyllideb. Bydd defnyddio’r wefan a chyfryngau cymdeithasol newydd yn ehangu a datblygu cynnyrch safonol a fforddiadwy.

Dyma’r rhai o’r cwestiynau y byddaf yn trafod gyda chi:-

Beth ydych yn ceisio ei gyflawni?

Cynhyrchu mwy o werthiant?

Datblygu cynnyrch gwell?

Cydnabyddiaeth y gwasanaeth?

Symud at farchnadoedd newydd?

Pwy yw’r cystadleuwyr? Ym mha fodd y mae rhain yn llwyddo?

Dangoswch enghreifftiau o hysbysebion y cystadleuwyr, eu presenoldeb ar y we, deunydd darllen a hyrwyddo. Gallwn drafod hyn a chynllunio deunydd rhagorol?

Pa ffordd y mae eich gwasanaeth/cynnyrch yn gwahaniaethu?

Pa fath o gyllid sydd gennych i gyflawni’r gwaith? A ydych am orffen y gwaith yn syth neu dros gyfnod o amser penodedig?

Ar ôl gorffen y gwaith, sut ydych am asesu’r llwyddiant i sicrhau gwerth eich buddsoddiad?

Os allwch ddod ag atebion i rhai o’r cwestiynau yma i’n trafodaeth agoriadol, gallwn symud ymlaen i drafod deunydd fydd yn gallu “troi’r freuddwyd yn realiti”..