Howard Adair Design Marketing logo

Prisiau

Cyfradd fesur awr £35- sy’n rhesymol o ystyried fy arbenigedd a ‘mhrofiad helaeth. Mae yna rhai asiantaethau dylunio sy’n codi tâl o £50-90 yr awr.
‘Rwyf yn gweithio mewn stiwdio ar iard y fferm felly mae’r gost yn llai na phris asiantaethau mawr.

Gallaf sicrhau gostyngiad mewn pris wrth rhai cyflenwyr. Byddaf yn ategu comisiwn canrannol ar rhai pryniant ond bydd hyn yn rhatach na phrynu’n uniongyrchol wrth gyflenwyr.

Gallaf hefyd geisio am gytundebau mwy os ydynt yn gweddu i’m sgiliau penodol.

Bydd treulio mwy o amser yn dylunio eich gwaith yn sicrhau ymchwil a gwybodaeth drylwyr i sicrhau llwyddiant.

Weithiau bydd gweithio ar logo i grefftwr angen gwaith un diwrnod ond os fydd angen mwy o waith manwl ar y deunydd bydd angen fwy o fuddsoddiad oriau i gwblhau’r gwaith. Gallaf baratoi amcangyfrif ysgrifenedig ar ôl trafod y gwaith gyda’r cwsmer.