Howard Adair Design Marketing logo

Ffotograffiaeth

‘Rwyf yn tynnu lluniau ar gyfer anghenion busnes. Gall rhain gynnwys darluniau cynnyrch, seilwaith neu bortreadau staff. Weithiau mae’n ddrud ac yn anodd creu delwedd berffaith ond gallaf gyrchu lluniau o safon i’ch galluogi i greu neges glir ac effeithiol.

Mae bron pob darn o ffotograffiaeth masnachol wedi cael eu addasu mewn rhyw fodd. ‘Rwyf innau yn medru newid delwedd y lluniau a’u haddasu ar gyfer eich anghenion personol er mwyn creu’r ddelwedd berffaith.

‘Rwyf wedi creu a chyfarwyddo llawer o brosiectau dros y blynyddoedd a dyma rhai enghreifftiau o’m gwaith.