Howard Adair Design Marketing logo

Marchnata Busnes

Dadansoddiad marchnata
Er mai dylunydd graffig yw fy arbenigedd pennaf, ‘rwyf wedi gweithio gyda nifer o adrannau marchnata sydd wedi rhoi hyder i mi mewn sgiliau ymarferol o farchnata busnes effeithiol. ‘Rwyf wedi bod ynghlwm â dadansoddi a datblygu strategaethau i gwsmeriaid, a gallaf eich helpu i greu’r neges gywir er mwyn sicrhau llwyddiant yn y byd masnach.

Hawlfraint
Os yw “darlun yn medru cyfleu mil o eiriau” yna credaf y gall ychydig eiriau hefyd ddarlunio llun effeithiol. Mae’n bwysig cyfleu’r neges allweddol mewn ychydig eiriau er mwyn sicrhau llwyddiant. ‘Rwyf wedi ysgrifennu a golygu dogfennau ers blynyddoedd a gallaf gyfathrebu eich neges yn glir ac effeithiol. Gall cwsmeriaid ddod â dogfennau cynnwys parod ar gyfer hysbysebiad i mi er mwyn cael dadansoddi ac ail ysgrifennu’r cynnwys i wella’r cyflwyniad gan phwysleisi’r pwyntiau allweddol. Bydd hyn yn sicrhau fod y cynnwys yn glir ac effeithiol.

Cyflwyniadau
‘Rwyf wedi gweld llawer o gyflwyniadau wrth gwmnïoedd mawr sydd yn ymgeisio am gytundebau enfawr. Gall cynnyrch rhain fod yn drawiadol a chystadleuol, ond os yw’r cyflwyniad yn annymunol gall hyn ddylanwadu ar eu llwyddiant i sicrhau’r gytundeb. Gallaf helpu’r cwsmer i greu delweddau gwych, ysgrifennu cynnwys ac arddull dda er mwyn sicrhau llwyddiant eich menter, e.e. PowerPoint. I gyflwyno tendr cytundeb neu brisio, gallaf ddylunio dogfennau Word â phennawd ac is-nodiad, adroddiadau, graffiau a siartiau er mwyn creu ystadegau clir ac effeithiol.

Cysylltwch â mi i drefnu apwyntiad RHAD AC AM DDIM i drafod eich strategaeth busnes a marchnata fel y gallwn sicrhau y canlyniadau gorau posibl.