Howard Adair Design Marketing logo

Dylunio ar gyfer Digidol

Dylunio gwefan a chymorth
Mae’n angenrheidiol i’r rhan fwyaf o fusnesau gydsynio â chyfryngau cymdeithasol a phresenoldeb gwefan. Gallaf ddiweddaru edrychiad a chynnwys eich gwefan trwy we-lywio safleoedd ar dabled symudol a desktop. O fewn y cyfyngiadau hyn, gallaf greu datrysiadau fydd yn bleser i’r llygad ac yn hawdd eu defnyddio.

Hysbysebu ar y we
‘Rwyf wedi dylunio cannoedd o hysbysebion baneri we ar hyd y blynyddoedd. Gall rhain fod yn fychain o ran maint ond yn effeithiol iawn os ydynt yn hysbysebu eich cynnyrch neu wasanaeth mewn modd trawiadol. Mae dal sylw’r cwsmer i’w annog i bwyso’r botwm “cliciwch a dilynwch” yn hanfodol.

E-byst llythyrau ac ymgyrchoedd
Mae meddalwedd megis Mail Chimp yn fuddiol i greu ymgyrchoedd e-bost neu gylch lythyrau effeithiol. Gallaf ddylunio a chreu e-byst o’ch cwsmeriaid sydd â diddordeb i’w hanfon i’ch cronfa ddata. Mae nifer o ieuenctid a phobl hyn yn defnyddio eu ffonau symudol ar gyfer e-byst a defnydd o’r rhyngrwyd.

Cyfryngau cymdeithaso
Mae gan ddeunydd argraffiadol sylfaen gadarn ar gyfer y bobl fusnes a’r cyhoedd, ond y mae’r cyfryngau cymdeithasol megis Fakebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ayyb yn llwyddo i ddenu miloedd o wylwyr ar-lein. Mae’n hanfodol i fusnesau wahaniaethu rhwng eu tudalennau personol a’i tudalennau Facebook. Mae cynnwys wedi’i ysgrifennu’n dda a phroffesiynol yn fuddiol i dderbyn cydnabyddiaeth a hyfer cwsmeriaid yn ogystal â sicrhau cyfleoedd gwerthu gwych.

Dyma rhai enghreifftiau isod.