Howard Adair Design Marketing logo

Cymraeg a'r Saesneg

Cefais fy magu yng Ngogledd Iwerddon ac yna symud i Gymru dros 25 o flynyddoedd yn ôl. Mae yna gyfartaledd uchel o siaradwyr Cymraeg yng Nghanolbarth Cymru lle 'rwyf yn byw ar hyn o bryd. Ar hyd y blynyddoedd 'rwyf wedi dysgu am bwysigrwydd ystyried anghenion y Gymraeg a'r Saesneg. Rhan bwysig o'm cyfrifoldebau ym Mhrifysgol Aberystwyth fel Pennaeth yr adran Gynllunio, Gwe ac Argraffu oedd sicrhau bod pob dogfen, llofnod, tudalennau'r we ac yn y blaen yn ddwyieithog.

Yr wyf yn annog cwsmeriaid i gynnwys y Gymraeg a'r Saesneg ar gyfer eu cynulleidfa dargedol wrth baratoi eu gwaith yn ddwyieithog. Cefais ganmoliaeth gan gyfieithydd Prifysgol Aberystwyth am fy agwedd bositif at ddwyieithrwydd ac mi gefais anrhydedd "llysgennad i'r iaith Gymraeg."

Yr wyf yn gwerthfawrogi nad cyfnewid geiriau yn gyfan-gwbl yw gwaith cyfieithu ond yn hytrach defnyddio geiriau sy'n cyfathrebu'r ystyr trwy gyd destun diwylliannol. Yn aml, bydd y geiriad Cymraeg a'r Saesneg yn wahanol iawn i'w gilydd.

Gallaf drefnu i gael eich cynnwys wedi eu hysgrifennu'n broffesiynol yn y Gymraeg neu eu darllen a'u gywiro gan gyfieithydd Cymraeg.